Toetsing vmbo

Overzicht invoering toetsing referentieniveau 2F

Jaar Toetsing Toelichting Bijzonderheden / Extra informatie
2010-2011 Wet referentieniveaus van kracht. Eindexamenprogramma's worden geijkt aan het referentieniveau. Syllabi Nederlands zijn aangepast en is er voorbeeldmateriaal ontwikkeld.
2011-2012 Uitslagregel is aangepast: ce-onderdelen moeten gemiddeld ten minste voldoende zijn; het se voor vmbo-bb telt één keer mee voor berekenen eindcijfer en het centrall praktijk examen in vmbo-bb en -kb telt eenmaal mee. In 2011 is het examenprogramma Nederlands voor vmbo voor de invoering van het referentiekader taal en rekenen gewijzigd. De Handreiking schoolexamen Nederlands vmbo kan helpen bij de vormgeving van het schoolexamen.
2013-2014 Aanpassing kernvakkenregel: eindcijfer Nederlands ten minste 5.
2014-2015 Op referentieniveaus afgestemd examen Nederlands.
Er wordt cijferdifferentiatie toegepast voor vmbo-bb.
De normering van de centrale examens Nederlands van het vmbo-bb is gebaseerd op het referentieniveau 2F, maar deze leerlingen krijgen hierbij één cijferpunt extra.
2015-2016

 

 

Diagnostische tussentijdse toets.

Aanpassing kernvakkenregel: eindcijfers Nederlands ten minste 5.

Aan het eind van het tweede jaar.

Klik hier voor informatie over toetsing vmbo in relatie tot het domein rekenen.