Doelen voor het jonge kind
De documenten bieden handvatten (door beheersingsdoelen) om kinderen met succes in groep 3 te laten starten voor taal, rekenen en sociaal-emotioneel (voor het begin van de basisschool en voor eind groep 2). Uitgangspunt voor de doelen voor taal en rekenen zijn de referentieniveaus.