Referentieniveaus taal uitgelegd

De beschrijvingen van het referentiekader per vak en per niveau zijn voor de grote groep van geïnteresseerden van buiten het onderwijs niet gemakkelijk te lezen. Vandaar dat hier nu voor die groep meer toegankelijker documenten zijn opgenomen. De beschrijvingen zijn gebaseerd op het ‘Referentiekader taal en rekenen'.

In 'Referentieniveaus uitgelegd' zijn de niveaus voor de verschillende sectoren goed zichtbaar. Door het handzame karakter kunnen ze ook dienstbaar zijn in overleg- en werksituaties van onderwijsgevenden, bijvoorbeeld voor leerkrachten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die hun onderwijs in taal en rekenen willen afstemmen.

De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor taal en rekenen. Er zijn vier fundamentele niveaus en vier streefniveaus (1F t/m 4F en 1S t/m 4S) voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Tussen de vier niveaus is sprake van overgangen of drempels. Dit zijn de overstappen die leerlingen maken binnen het onderwijssysteem.

Wie 'Referentieniveaus uitgelegd' gebruikt moet weten dat het bij taal gaat het om vier domeinen of hoofdonderwerpen: mondelinge taalvaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en taalverzorging waaronder spelling en grammatica.
Elk hoofdonderwerp is op vier niveaus beschreven. De niveaus geven een opklimmende moeilijkheidsgraad aan. Elk fundamenteel niveau omvat het voorgaande niveau en bij het behalen van een fundamenteel niveau kan het volgende niveau gezien worden als streefniveau. Dus 2F is 1S, 3F is 2S en 4F is 3S.

Toewijzing van de referentieniveaus taal aan de onderwijssectoren

1F en 1S: primair en speciaal onderwijs
2F: mbo 1, 2, 3, vmbo
3F: mbo 4, havo
4F: vwo

Referentieniveaus taal uitgelegd

Fundamentele niveaus:   [1F]   [2F]   [3F]   [4F]
Streefniveaus:   [1S]   [2S]   [3S]  

Leeswijzer

In 'Referentieniveaus uitgelegd' is voor alle vier de niveaus beschreven wat de referentieniveaus taal inhouden. Per referentieniveau is er één tekst opgenomen waarin aandacht wordt besteed aan alle vier de hoofdonderwerpen.