Voorbeeldmateriaal
Om u een indruk te geven van de referentieniveaus taal in de onderwijspraktijk heeft SLO voorbeelden van opdrachten en leerlingproducten verzameld. U treft deze in de linkernavigatie aan. Bij deze opdrachten en leerling-producten wordt steeds toegelicht waarom de opdracht en/ of het resultaat een treffend voorbeeld van het niveau 1F, 2F, 3F of 4F is. Op dit moment zijn er opdrachten (en resultaten) beschikbaar voor lezen en schrijven voor de sectoren po, vo en mbo.
Het doel van deze uitwerking is om met voorbeelden te illustreren wat er onder een bepaald referentieniveau wordt verstaan. Een ander doel is om u te laten zien hoe u kunt bepalen of een opdracht of leerling-product aan een bepaald referentieniveau voldoet.

Opbouw
De voorbeelden bevatten de opdracht, een uitwerking van een leerling, en een beoordelingswijzer van het werk van de leerling. Bij elke opdracht wordt begonnen met een algemene beschrijving waarin ondermeer is aangegeven voor welke onderwijssector en leerjaar de opdracht is bedoeld, om welke taaltaak/tekstsoort het gaat en wat het taalniveau is. Daarna volgt de opdracht, waarbij ook naar het doel, de lengte van het product en de beoordelingscriteria wordt gekeken. Vervolgens zijn er voor schrijven een of meer leerling-producten opgenomen gevolgd door een beoordeling daarvan op basis van kenmerken van de taakuitvoering. Bij het domein lezen wordt een taalniveau aan de opdracht toegekend.

Verzamelen van de opdrachten
De taken en leerling-producten zijn verzameld samen met leraren en afkomstig uit methodes, examens, maar ook door leraren ontwikkeld. Ook zijn leraren betrokken bij het beoordelen van het niveau van de opdrachten en leerlingproducten.

Kwaliteitscriteria
Kwaliteitscriteria om opdrachten op te nemen waren de herkenbaarheid van de opdrachten en het referentieniveau van de opdracht. Wat betreft het laatste was het streven er op gericht om alleen opdrachten op te nemen waarvan volmondig gezegd kan worden dat ze een bepaald referentieniveau adequaat illustreren. In de praktijk blijken er niet veel opdrachten te zijn die aan alle kenmerken van de taak op een bepaald referentieniveau voldoen.

Aan meer praktijkvoorbeelden wordt gewerkt. Begin volgend jaar volgen opdrachten voor mondelinge taalvaardigheid.

Wilt u meer informatie over voorbeelden, neem dan contact op met Ria van de Vorle.