4F lezen vo - De sublieme sigaret
Voorbeelduitwerking om  te illustreren wat er onder referentieniveau 4F wordt verstaan.
Algemeen
Naam opdracht De sublieme sigaret
Opleiding Atheneum
Leerjaar 5
(Taal)vaardigheid Lezen zakelijke teksten
Taken 1. Lezen van informatieve teksten
3. Lezen van betogende teksten
Taalniveau opdracht 4F
Kan een grote variatie aan teksten lezen over tal van onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard en kan die in detail begrijpen.
Bron Examen Vwo 2005, Tijdvak 1 (volgorde van de vragen is veranderd).
Opdracht
Tekstkenmerken

De teksten zijn complex en de structuur is niet altijd duidelijk.
Deze tekst voldoet volledig aan de beschrijving van een tekst op niveau 4F.

Omschrijving tekstsoort De tekst is een opiniƫrend, beschouwend artikel uit een opinieweekblad.
Typering van de opdracht(en): Wat moet de leerling doen? De leerling moet 21 vragen beantwoorden die gericht zijn op begrijpen, interpreteren en evalueren.
Meer informatie: