Ouder
Als ouder bent u graag op de hoogte van de vorderingen van uw kind. U wilt dat graag tijdig weten en niet alleen als uw kind de uitslag krijgt van een eindtoets. Maar hoe kunt u weten hoe uw kind het tussentijds doet, vooral voor de kernvakken van het onderwijs: Nederlandse taal en rekenen? Of uw kind voldoet aan het vereiste taal- en rekenniveau wordt regelmatig getest in (diagnostische) toetsen, met leerlingvolgsystemen, en in examens. De komende jaren worden al deze systemen, methoden en toetsen gebaseerd op de referentieniveaus die voor deze vakken zijn vastgesteld.

Lees meer over niveauopbouw en toetslijn >>

Om de overstap van het ene naar het andere schooltype te vergemakkelijken bieden verschillende onderwijsinstelling in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tijdens de zomermaanden een bijscholings- of ondersteuningsprogramma aan voor taal en rekenen. Deze zomerscholen ondersteunen leerlingen en studenten bij het opfrissen van kennis en bieden een steuntje in de rug door voorafgaand aan een (vervolg)opleiding eventuele achterstanden in kennis en studievaardigheden weg te werken.