Student

Voor Nederlandse taal en wiskunde/rekenen is in zogeheten referentieniveaus beschreven wat van jou als student mag worden verwacht. De volgende indeling wordt voor die niveaus gehanteerd:

  • voor mbo-1, -2, -3 geldt het referentieniveau 2F;
  • voor mbo-4 geldt het referentieniveau 3F;
  • voor leerlingen die van het havo naar de pabo/lerarenopleiding doorstromen geldt referentieniveau 3F.

Leer meer over niveauopbouw en toetslijn >>

Om de overstap van het ene naar het andere schooltype te vergemakkelijken bieden veel roc's en hbo-instelling tijdens de zomermaanden een bijscholings- of ondersteuningsprogramma aan voor taal en rekenen. Deze zomerscholen frissen je kennis op en bieden een steuntje in de rug door voorafgaand aan een (vervolg)opleiding eventuele achterstanden in kennis en studievaardigheden weg te werken. Zo kun je met een betere start aan het nieuwe schooljaar beginnen.