Colofon

De website www.taalenrekenen.nl is in opdracht van het Ministerie van OCW ontwikkeld en wordt mede mogelijk gemaakt door de verschillende onderwijsondersteunende instellingen.

Coördinatie

De co√∂rdinatie van de activiteiten voor en beheer van de website van de referentieniveaus taal en rekenen wordt verzorgd door SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

alogoSLO_ZWARTzwkl.jpg

Secretariaat afdeling Onderzoek & Advies
Piet Heinstraat 12, 7511 JE Enschede
Postbus 2041, 7500 CA Enschede
Email: o&a-mt@slo.nl
Telefoon: 053 4840 666

Samenwerkingspartners

De volgende onderwijsondersteunende instellingen houden zich bezig met de concretisering van de referentieniveaus naar de praktijk en leveren bijdragen aan de website:

undefined

CINOP Advies is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van leren, opleiden en ontwikkelen. Zij richt zicht op het verbeteren van beroepsopleidingen, het verhogen van de inzetbaarheid en het bevorderen van volwasseneneducatie.

cito.jpg

Cito is gespecialiseerd in het ontwikkelen en afnemen van examens en toetsen.

logo-cps-zw.jpg

CPS onderwijsontwikkeling en advies is een landelijke adviesorganisatie voor het gehele onderwijs.

logo_Expertisecentrum Nederlands_ZWART.jpg

Het Expertisecentrum Nederlands werkt aan de verbetering van het taalonderwijs op de basisschool en in de voorschoolse periode.

fisme1zw.jpg

Het Freudenthal Institute for Science and Mathematics Education (FIsme) bevordert de kwaliteit van het onderwijs in rekenen, wiskunde en natuurwetenschappen.

alogo-KPCkl_zw.jpg

De KPC Groep werkt aan duurzame oplossingen voor vraagstukken op het gebied van onderwijsontwikkeling, bedrijfsvoering, professionalisering en management.

po-raad.jpg

De PO-Raad is de brancheorganisatie voor het primair onderwijs.
sptrvobw.jpg Het Steunpunt taal en rekenen vo ondersteunt scholen bij de intensivering van het taal- en rekenonderwijs in het vo.

steunpunt_taal_en_rekenen_mbo.jpg

Het Steunpunt taal en rekenen mbo ondersteunt scholen bij de intensivering van het taal- en rekenonderwijs in het mbo.
                           logo-voraad.jpg

De VO-Raad is de brancheorganisatie voor het voortgezet onderwijs.