Relevante documenten
De invoering van deze referentieniveaus is met ingang van schooljaar 2010/2011 van start gegaan, maar het traject loopt al vanaf het advies van de commissie Meijerink in 2008. Alle documenten vindt u hier: adviezen, aanpassingen in wet- en regelgeving, voortgangsrapportages, onderzoeken, commentaren met kamerbrieven en standpunten van organisaties en instellingen.