Officiële publicaties
Hieronder vindt u de kamerbrieven waarmee OCW de Eerste Kamer (EK) of Tweede Kamer (TK) informeert. Ook vindt u hier besluiten, wetten, wetsvoorstellen en actieplannen voor alle sectoren. Informatie per sector (po/so, vo en mbo) vindt u in het zijmenu links.
Kamerbrieven, besluiten, wetten en wetsvoorstellen - voor alle sectoren

 

Actieplannen