Onderzoek
Hieronder vindt u onderzoeken die rondom de referentieniveaus zijn uitgevoerd.

Onderwijsinspanningen taal en rekenen in po, vo en mbo
In opdracht van het ministerie van OCW is onderzocht Regioplan op welke manieren scholen in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs inspelen op de in de referentieniveaus beschreven eisen voor taal en rekenen. Download het rapport >>


Taal- en rekenmethoden voldoen
SLO heeft onderzocht of taal- en rekenmethoden voldoen aan de referentieniveaus voor deze vakken.


Monitor taal en rekenen
Cito volgt de invoering van het referentiekader door de taal- en rekenvaardigheden bij leerlingen op basis van de referentieniveaus te meten. Hier vindt u de resultaten en de verantwoording van de eerste en tweede meting: een indicatie van leerprestaties in termen van het referentiekader.

Verantwoording meting taal en rekenen 2010 2011
Meting taal en rekenen 2010
Verantwoording monitor taal en rekenen 2010
Monitor taal en rekenen 2009


Gevolgen van latere afname Cito eindtoets po
Rapport van het Kohnstamm Instituut en het ITS met daarin de resultaten van een pilot waarbij in vier schoolregio's de Eindtoets Basisonderwijs ongeveer twee maanden later werd afgenomen dan op scholen in de rest van het land. Download het rapport >>