Online Training Referentiekader Rekenen 1F-1S Getallen voorbeeld 1

Hieronder ziet u een opgave uit een rekenmethode. Bij welk niveau hoort deze opgave: 1F of 1S?

R1-Getallen01-n.jpg

 Bron: Methode Pluspunt, groep 6B (Malmberg)

Hoort deze opgave bij niveau 1F of 1S? Toelichting bij de niveaus