Steunpunten

Het actualiseren van deze website is gestopt in 2018.
Daarom is het mogelijk dat de gegevens hieronder niet meer actueel zijn.

po-raad.jpg

 


 

logo-school-aan-zet.jpg

Voor vragen op bestuurlijk niveau kunt u terecht bij de PO-Raad. U kunt de Infodesk van de PO-Raad bereiken via dit formulier of telefonisch: 030 - 3100933 (9:00 tot 12:30 op werkdagen).

Inhoudelijke informatie over de referentieniveaus taal en rekenen: op deze website: http://www.taalenrekenen.nl.

Informatie over actuele stimuleringsmaatregelen: School aan Zet

sptrvobw.jpg

Het Steunpunt taal en rekenen vo is ingericht in opdracht van OCW, bedoeld voor docenten, sectieleiders, vakgroepvoorzitters, taal- en reken coördinatoren en –coaches, schoolmanagement en bestuurders. Het Steunpunt verzorgt de website www.steunpunttaalenrekenenvo.nl met specifiek op het voortgezet onderwijs gerichte informatie over de intensivering van het taal- en rekenonderwijs en met een helpdeskfunctie. Het Steunpunt werkt vraaggericht.

 

steunpunt_taal_en_rekenen_mbo.jpg

OCW heeft een Steunpunt taal en rekenen mbo ingericht. Vanwege de gewenste samenhang met de invoering van competentiegericht onderwijs is het Steunpunt ondergebracht bij MBO2010 dat mbo-instellingen daarbij ondersteunt. Het Steunpunt verzorgt de website www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl met op het mbo gerichte informatie over de intensivering van het taal- en rekenonderwijs in het mbo en met een helpdeskfunctie.

 

undefined

Het Steunpunt Basisvaardigheden heeft als doel is het bevorderen van de effectiviteit van beleid op de basisvaardigheden Nederlandse  taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dit doet het Steunpunt ook door zijn nauwe samenwerking met het ministerie van OCW en het programma Tel mee met Taal. Zodoende vervult het Steunpunt ook een signaleringsfunctie tussen veld en overheid.  

Steunpunt Basisvaardigheden