Steunpunten

po-raad.jpg

 


 

logo-school-aan-zet.jpg

Voor vragen op bestuurlijk niveau kunt u terecht bij de PO-Raad. U kunt de Infodesk van de PO-Raad bereiken via dit formulier of telefonisch: 030-3100933 (9:00 tot 12:30 op werkdagen).

Inhoudelijke informatie over de referentieniveaus taal en rekenen: op deze website: http://www.taalenrekenen.nl.

Informatie over actuele stimuleringsmaatregelen: School aan Zet

sptrvobw.jpg

Het Steunpunt taal en rekenen vo is ingericht in opdracht van OCW, bedoeld voor docenten, sectieleiders, vakgroepvoorzitters, taal- en reken coördinatoren en –coaches, schoolmanagement en bestuurders. Het Steunpunt verzorgt de website www.steunpunttaalenrekenenvo.nl met specifiek op het voortgezet onderwijs gerichte informatie over de intensivering van het taal- en rekenonderwijs en met een helpdeskfunctie. Het Steunpunt werkt vraaggericht.

 

steunpunt_taal_en_rekenen_mbo.jpg

OCW heeft een Steunpunt taal en rekenen mbo ingericht. Vanwege de gewenste samenhang met de invoering van competentiegericht onderwijs is het Steunpunt ondergebracht bij MBO2010 dat mbo-instellingen daarbij ondersteunt. Het Steunpunt verzorgt de website www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl met op het mbo gerichte informatie over de intensivering van het taal- en rekenonderwijs in het mbo en met een helpdeskfunctie.

 

Logo-STRVE-zw.jpg

Het Steunpunt taal en rekenen VE neemt de ondersteuning van de aanbieders van taal- en rekenopleidingen voor volwassenen voor zijn rekening. Het Steunpunt biedt een helpdesk, waar iedereen met vragen op het gebied van de volwasseneneducatie en laaggeletterdheid terecht kan. Daarnaast organiseert het Steunpunt overleg tussen alle partijen die bij de volwasseneneducatie betrokken zijn en onderneemt het in opdracht van het Ministerie van OCW diverse activiteiten ten behoeve van de landelijke structuur voor de volwasseneneducatie.
http://www.steunpuntve.nl/