Wet- en regelgeving
De wet "Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen" is op 1 augustus 2010 in werking getreden. De wet kunt u hier downloaden.

De wet strekt zich over vrijwel alle onderwijssectoren uit en het beoogt geciteerd:

  • “een goede zichtbaarheid van het niveau van beheersing van de Nederlandse taal en het rekenen voor zowel de leerling als de leraar en de school;
  • meer eenduidigheid in taal- en rekenonderwijs in de gehele onderwijskolom;
  • meer doelgericht taal- en rekenonderwijs door nauwkeurig omschreven doelen;
  • een betere overdracht van leerlingen tussen de verschillende onderwijssectoren door de introductie van een eenduidige en gemeenschappelijke taal;
  • het ontstaan van beter doorlopende leerlijnen voor taal en rekenen;
  • het (opnieuw) doordenken door scholen van de aanpak van taal en rekenen;
  • het verleggen van accenten binnen het huidige taal- en rekenonderwijs.

Het referentiekader vormt de basis voor (aanpassing van) lesmethoden, leermiddelen en toetsen/examens. Daardoor zal het ook uitgangspunt zijn bij het ontwerpen van taal- en rekenonderwijs binnen scholen en lerarenopleidingen."